Duyurular

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN MÜLAKAT SINAVI USUL VE ESASLARI

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 15.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan sürekli işçi pozisyonu için İŞKUR üzerinden başvuru yapan ve Ankara 43. Noteri tarafından yapılan kura çekimi sonucunda, mülakat sınavına girmeyi hak kazanan asıl adaylar hakkında, 12.04.2021 tarihlerinde yapılacak olan mülakat sınavlarında, aşağıda belirlenen usul ve esasların uygulanması uygun görülmüştür.

Buna göre;

1. Mülakata girmeyi hak kazanan adaylara, söz konusu mülakatlarda, başvuru yaptıkları meslek unvanlarına ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik mesleki alan soruları ile genel kültür bilgisini ölçmeye yönelik sorular ve adayların kendini ifade etme, liyakat, temsiliyet, tutum ve davranışların göreve uygunluğu vs. gibi ölçütlerinin değerlendirilebilmesine yönelik sorular sorulacaktır.

2. Söz konusu soruların puan dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

SORU TÜRÜ

PUAN

Mesleki Alan Bilgisi Sorusu-1.Soru

25

Mesleki Alan Bilgisi Sorusu-2.Soru

25

Genel Kültür Sorusu

10

Kendini ifade etme, liyakat, temsiliyet, tutum ve davranışların göreve uygunluğu

40

TOPLAM

100

 

3 .Adayların mülakatta başarılı sayılabilmesi için ilgili sorulardan en az 50 (elli) puan alması gerekmektedir.

4. Söz konusu mülakat puanı, toplam 5 (beş) kişiden oluşan mülakat komisyonunun her bir üyesinin ayrı ayrı vermiş olduğu puanların toplamının, aritmetik ortalaması (toplam puan/5) alınarak elde edilecektir.

5. Yapılan mülakat sınav sonucunda sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir

6 .Adayların, kendileri için belirlenen sınav başlangıç saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde bulunmaları gerekmekte olup geç kalan aday sınava alınmayacaktır.

Mülakat Yeri : Rektörlük Binası -1. Kat Toplantı Salonu 

Mülakat tarihlerini gösterir liste için  Tıklayınız

 

İletişim : Özgür İNAN - ozgur.inan@gazi.edu.tr