Duyurular

Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun 18.12.2017 tarihli toplantısı ile 2018 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Takviminin aşağıda belirtilen şekilde oluşturulması uygun görülmüştür.

(Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği için tıklayınız.)

                                                                   

SÜREÇ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

Öğretim Elemanlarının YÖKSİS’ten alacakları çıktı ve akademik faaliyetlerine ilişkin belgeler ile birlikte ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvuru yapması.

02 Ocak 2018

15 Ocak 2018

İlgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından söz konusu belgeler doğrultusunda başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.

16 Ocak 2018

19 Ocak 2018

Fakültelerde Dekan, Enstitü/Konservatuvar/Yüksekokullarda Müdür ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı tarafından onaylanmış ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının inceleme sonuçlarına ilişkin karar tutanağı, değerlendirme raporları ve puan tablosunun Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi.

19 Ocak 2018

22 Ocak 2018

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından akademik teşvik başvurularının değerlendirilmesi.

23 Ocak 2018

26 Ocak 2018

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca yapılan değerlendirme sonuçlarının Üniversite web sitesinden ilan edilmesi. (Askı süresi)

26 Ocak 2018

02 Şubat 2018

Sonuçlar için, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na yazılı itiraz süresi.

29 Ocak 2018

02 Şubat 2018

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca ilgili itirazların sonuçlandırması.

05 Şubat 2018

09 Şubat 2018

Akademik Teşvik almaya hak kazanan öğretim elemanlarına ait Kesin Listelerin Üniversitemiz web sayfasında yayımlanması.

09 Şubat 2018

-