Duyurular

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in Norm Kadroların Belirlenmesi başlıklı 4. maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları çerçevesinde hazırlanan Üniversitemiz 2021 yılı Norm Kadro Planlaması Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 25.12.2020 tarih ve 2020/461 sayılı kararı ile ekte belirtilen şekilde uygun görülmüş olup söz konusu norm kadro planlaması anılan yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca aşağıda yayımlanmıştır.

İlgili norm kadro planlamasını görüntülemek için tıklayınız