Duyurular

21.10.2019 Tarihli Sürekli İşçi Alımı İlanına İlişkin Mülakat Tarihleri (Hastane Hizmetlisi Pozisyonu İçin Yedekten Hak Kazananlar)

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 21.10.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sürekli İşçi Alımı ilanı Hastane Hizmetlisi pozisyonuna başvuru yapan ve akabinde Mülakata Sınavına girmeyi hak kazanan adaylar için 26.11.2019 - 28.11.2019 tarihlerinde yapılan sözlü mülakata ait sonuçlar 29.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır. Başarılı aday sayısı açık iş sayısından az olması sebebiyle noter tarafından belirlenen yedek listesinden ilk 12 aday mülakata girmeye hak kazanmıştır. 

Mülakata Girmeye Hak Kazanan Aday Listesi İçin Tıklayınız.

 

Mülakata girmeyi hak kazanan adaylar için 03.12.2019 tarihinde yapılacak olan Mülakat Sınavlarında, aşağıda belirlenen Usul ve Esasların uygulanması Rektörlüğümüzce uygun görülmüştür.

Mülakata girecek adayların belirtilen mülakat saatinden en az 30 dakika önce Üniversitemiz Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN MÜLAKAT SINAVI USUL VE ESASLARI

1) Mülakata girmeyi hak kazanan adaylara, söz konusu mülakatlarda, başvuru yaptıkları meslek unvanlarına ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik mesleki alan soruları ile Genel Kültür bilgisini ölçmeye yönelik sorular ve adayların kendini ifade etme, liyakat, temsiliyet, tutum ve davranışların göreve uygunluğu vs. gibi ölçütlerinin değerlendirilebilmesine yönelik sorular sorulacaktır.

2) Söz konusu soruların puan dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

SORU TÜRÜ

PUAN

Mesleki Alan Bilgisi Sorusu-1.Soru

10

Mesleki Alan Bilgisi Sorusu-2.Soru

10

Genel Kültür Sorusu

10

Kendini ifade etme, liyakat, temsiliyet, tutum ve davranışların göreve uygunluğu

70

TOPLAM

100

 

3) Adayların mülakatta başarılı sayılabilmesi için ilgili sorulardan en az 60 (altmış) puan alması gerekmektedir.

4) Söz konusu mülakat puanı, toplam 3 kişiden oluşan mülakat komisyonunun her bir üyesinin ayrı ayrı vermiş olduğu puanların toplamının, aritmetik ortalaması (toplam puan/3) alınarak elde edilecektir.

5) Yapılan mülakat sınav sonucunda Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.