Duyurular

Üniversitemiz 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi ders müfredatında yer alan bazı dersler için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi ile 40 (a), ve (d) maddeleri uyarınca yapılacak olan görevlendirme taleplerinin söz konusu eğitim-öğretim faaliyetlerinde aksaklığa yol açmaması için en geç 2017 yılı Aralık ayı sonuna kadar Dekanlık / Müdürlük / Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlığı tarafından onaylanarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına ivedi olarak gönderilmesi gerekmektedir.

           İlgililere önemle duyurulur.