Duyurular

Aşağı belirtilen söz konusu unvan/pozisyonlarına yedekten atanmaya hak kazanmasına rağmen başvuru yapmayan adayların yerine atamaya hak kazanan diğer yedek adayları görmek için ilgili alan adı üzerine tıklayınız.

YEDEKTEN YERLEŞMEYE HAK KAZANAN İLGİLİ ADAYLARIN DİKKATİNE

 

Sözleşmeli Personel Pozisyonuna yerleşmeye hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 25 Mayıs 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar (17:30) Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Birimine (Oda No:281) şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu süre içerisinde başvurusunu yapmayan adayların yerleştirme işlemi geçersiz sayılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İstenen Belgeler

1-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (İndirmek için tıklayınız)

Bilgisayar ortamında düzenlenecek olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu fotoğraflı olarak 2 nüsha halinde elden teslim edilecektir.

Not-1: Söz konusu form üzerinde olası yapılabilecek düzeltme işlemi için ilgili formun bir örneğinin elektronik ortamda (Usb, Cd, E-Mail vs.) hazır bulundurulması faydalı olacaktır.

2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Not-2: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olan adaylarla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

Not-3: Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Not-4: KPSS puanı eşit olan adaylar için "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliği"nin 23. maddesi esas alınmıştır.

  

Ayrıntılı Bilgi İçin:

-202 24 10

-202 24 49

-202 24 08