Duyurular

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

 

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre, 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 30 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

İLAN METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU SİSTEMİ : https://personelilan.gazi.edu.tr/

BAŞVURUNUN NASIL YAPILACAĞI İLE İLGİLİ YARDIM DOSYASI : TIKLAYINIZ

 

İLETİŞİM:

İlan ile alakalı sorular için: Neslihan ŞAHİN - neslihan.yondem@gazi.edu.tr

Başvuru sistemi ile ilgili teknik destek için: Özgür İNAN – ozgur.inan@gazi.edu.tr