Akademik Kadro İlanına İlişkin Başvuru ve Beyan Formları

 

FORM ADI DOSYA
Öğretim Üyesi İlanı Başvuru Formu

PROFESÖR

DOÇENT

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Öğretim Üyeleri İçin Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine Uygunluk Beyan Formu İNDİR
Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Komisyonlarına İlişkin Tutanak Formu İNDİR
Öğretim Elemanı (Öğr.Gör, Arş.Gör) İlanı Başvuru Formu İNDİR