Duyurular

Üniversitemiz "Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu"nun 12-13 Şubat 2020 tarihleri arası yapmış olduğu değerlendirmele sonucunda akademik teşvik ödeneği kesin sonuç listesinin ekte belirtilen şekilde kabul edilmesi uygun görülmüştür.

İlgili sonuç listesi için tıklayınız

Not-1: Akademik Teşvik Ödeneği Kesin Sonuç Listelerinde belirtilen kadro unvanları Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 8. maddesinin 9. fıkrası uyarınca ilgili öğretim elemanın teşvik başvurusu yaptığı tarihteki kadro unvanı esas alınarak belirlenmiştir.

Not-2: Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin Diğer Hükümler Başlıklı 10. maddesinin 3. fıkrası Uyarınca akademik teşvik ödeneğinin ödenebilmesi için, akademik teşvik puanının en az 30 olması gerekmektedir. Puanı 30'un  puanın altında yer alanlar listede gösterilmemiştir.

Not-3: Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin Diğer Hükümler Başlıklı 10. maddesinin 4. fıkrası Uyarınca teşvik ödemeleri sürerken kurum değiştirenlerin ödemeleri yeni yükseköğretim kurumlarınca yapılır. İlgili kesin listeler yayımlandıktan sonra kurumdan ayrılan ilgili öğretim elemanlarının söz konusu teşvik puanlarının gittikleri yükseköğretim kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

Not-4: Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 6. maddesinin 6. fıkrası uyarınca İtirazlara ilişkin Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun vermiş olduğu kararlar kesindir.

Not-5: Net puanı 30 ve 30 puan üzeri olan ilgili öğretim elemanlarına Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 10. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi uyarınca teşvik ödemelerinin, öğretim elemanın teşvik puanı ve kadro unvanı esas alınarak Şubat ayının 15 (on beş)'inden itibaren 12 (on iki) ay süreyle her ayın 15 (on beş)'inde ödenmesi gerekmektedir.