Esaslar

-2547 sayılı Yüksekeöğretim Kanunun 37. Maddesi Kapsamındaki görevlendirmelere ait Esaslar için tıklayınız.

-Gazi Üniversitesi Öğretim Elamanlarının Vakıf Özel Üniversitelerde Görevlendirmelerine yönelik Esaslar için tıklayınız

-Gazi Üniversitesi Tip ve Diş Hekimliği Fakülteleri Öğretim Üyelerinden Özel Hastaneler veya Vakif Üniversitesi Hastanelerinde Sözleşmeli Çalişacak Olanlarin Belirlenmesi ve Kurumsal Sözleşmelerine Ilişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.