FORMLAR

 

FORM ADI DOSYA
Akademik Teşvik Matbu Puan Tablosu Formu İNDİR
Öğretim Üyesi İlanı Başvuru Formu İNDİR
Öğretim Üyeleri İçin Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine Uygunluk Beyan Formu İNDİR
Öğretim Elemanı (Öğr.Gör, Uzman, Okutman,Arş.Gör) İlanı Başvuru Formu İNDİR
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar Öğretim Elemanı Alımı Ön Değerlendirme Sonuç Formu İNDİR
Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alımı Ön Değerlendirme Sonuç Formu İNDİR
Yabancı Dil Okutmanı veya Yabancı Dil Öğretim Görevlisi için Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/MeslekYüksekokulu Öğretim Elemanı Alımı Ön Değerlendirme Sonuç Formu İNDİR
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/MeslekYüksekokulu Öğretim Elemanı Alımı İçin Matbu Yazılı Giriş Sınav Kağıdı Formu İNDİR
Yabancı Dil Okutmanı veya Yabancı Dil Öğretim Görevlisi için Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/MeslekYüksekokulu Öğretim Elemanı Alımı İçin Matbu Sözlü Giriş Sınav Tutanağı Formu İNDİR
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar Öğretim Elemanı Alımı Giriş Sınavı Sonuç Açıklama Formu İNDİR
Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alımı Giriş Sınavı Sonuç Açıklama Formu İNDİR
Yabancı Dil Okutmanı veya Yabancı Dil Öğretim Görevlisi için Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/MeslekYüksekokulu Öğretim Elemanı Alımı Giriş Sınavı Sonuç Açıklama Formu İNDİR
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu İNDİR
Hususi (Yeşil) Damgalı Pasaport Talep Formu İNDİR
Hizmet (Gri) Pasaport Formu  İNDİR
Kefaletname Senedi Matbu Formu İNDİR
Atama Jürisi Ücret Talep Formu İNDİR
Akademik Kadro Talep Formu İNDİR
Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Başvuru Formu İNDİR
Avukatlık Giriş Sınavı Başvuru Formu İNDİR
Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu İNDİR