Duyurular

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞARI SIRALAMASI KESİN SONUÇ LİSTESİ

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Sözlü Sınav" başlıklı 13. maddesinin 1 ve 2. fıkraları uyarınca gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavlarına ilişkin anılan Yönetmeliğinin "Sözlü Sınav" başlıklı 13. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yapılan itirazlar on iş günü içerisinde ilgili Sınav Kurullarınca karara bağlanmış olup aynı yönetmeliğin "Başarı Sırası" başlıklı 14. maddesinin 1 ve 2. fıkraları uyarınca Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenen başarı puanı ve buna bağlı oluşturulan başarı sıralaması (*) aşağıda belirtilmiştir.  

 

(*) İlgili yönetmeliğin 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alamayanların (itirazları uygun görülmeyenler dahil) aritmetik ortalaması hesaplanmadığından ilgili sonuç listelerinde isimleri gösterilmemiştir.

Not: İlgili yönetmeliğin 15. maddesinin 1 fıkrası uyarınca atanmaya hak kazanan personellerin, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip üç ay içinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atamaları yapılacaktır.

*Sonuçları görüntülemek için başvuru yaptığınız unvan adının hizasında bulunan linke tıklayınız.

 

BAŞVURULAN UNVAN

SÖZLÜ SINAV SONUCU

ŞEF tıklayınız
MEMUR tıklayınız
BİYOLOG tıklayınız
KİMYAGER tıklayınız
KÜTÜPHANECİ tıklayınız
MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) tıklayınız
MÜHENDİS (ELEKTRİK-ELEKTRONİK) tıklayınız
PROGRAMCI tıklayınız
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) tıklayınız
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK, VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ) tıklayınız
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) tıklayınız
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOLOJİ, TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ) tıklayınız
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ LABORATUVAR, TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ) tıklayınız
TEKNİKER (BİLGİSAYAR) tıklayınız
TEKNİKER (ELEKTRİK-ELEKTRONİK) tıklayınız
TEKNİKER (İNŞAAT) tıklayınız
TEKNİSYEN (BİLGİSAYAR) tıklayınız
TEKNİSYEN (İNŞAAT) tıklayınız
TEKNİSYEN (KİMYA) tıklayınız