Hizmetiçi Eğitim - Personel Dairesi Başkanlığı
Hizmetiçi Eğitim

ZORUNLU EĞİTİMLER: 

1) Aday Memur Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Programı için tıklayınız

2) İdari Personel Mali İşler Eğitim Programı için tıklayınız.

 

MORAL VE MOTİVASYON EĞİTİMLERİ:

1) Plates Eğitimi için tıklayınız