Duyurular

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 27.11.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı ilanına başvuru yapan ve başvurusu kabul edilen adaylara 29.12.2020 - 30.12.2020 tarihlerinde yapılan sözlü/uygulamalı sınava ait sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylara en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (onbeş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Hakkından feragat edenlerin yerine yedek aday listesinde ilan edilmiş olan aday çağrılır. Bu adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

Not-1: Söz konusu sınav sonucunda oluşan puanlar, toplam 5 kişiden oluşan mülakat komisyonunun her bir üyesinin ayrı ayrı vermiş olduğu puanların toplamının, aritmetik ortalaması (toplam puan/5) alınarak elde edilmiştir.

Not-2: İlgili sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılmıştır.

 

Pozisyon Sonuç
Yazılım Geliştirme Proje Yöneticisi Takım Lideri ve Çözüm Mimari   Tıklayınız
Kıdemli Yazılım Geliştirici

 Tıklayınız

Yazılım Geliştirici   Tıklayınız
Kıdemli Ağ Uzmanı   Tıklayınız
Ağ Uzmanı   Tıklayınız