Tarihçe

21.11.1983 tarih ve 18228 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevlerine ilişkin 7. Bölümünün 26. maddesi ile  Personel Daire Başkanlığının da yer aldığı Üniversiteler İdari Teşkilatı belirlenmiş olup aynı Kanunun 29. maddesi ile de Personel Daire Başkanlığının görevleri tanımlanmıştır. Bunlar;

a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,

d) Verilecek benzeri görevleri yapmak.