Yönetmelikler-Yönergeler

Yönetmelikler
—Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği için tıklayınız.

—Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

—Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Yönetmelik için tıklayınız

—Gazi Üniversitesi Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği için tıklayınız.

Yönergeler
—Gazi Üniversitesi Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi için tıklayınız
—Gazi Üniversitesi Akademik Yükseltilme Ve Atanma Kriterleri Yönergesi için tıklayınız.
—Gazi Üniversitesi Ders Görevlendirme ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinin Usul ve Esasları Yönergesi için tıklayınız.
—Gazi Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi için tıklayınız.
—Gazi Üniversitesi Teknopark Yönergesi için tıklayınız, Teknopark Formları için (word) tıklayınız, Formlara ilişkin Senato kararı için (pdf) tıklayınız
—Gazi Üniversitesi Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasında Uygulanacak Esaslara Dair Yönerge için tıklayınız
—Gazi Üniversitesi İdari Personel Başarı,Üstün Başarı ve Ödül Yönergesi için tıklayınız.