Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasında Uygulanacak Esaslara Dair Yönerge

İlgili Yönerge için tıklayınız

EK-1 Puanlama Sistemi Tablosu için tıklayınız

EK-2 İş Süreci tıklayınız